Pañstwowa
Inspekcja Sanitarna

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wroc³awiu
 
 
 
 
(870) 802-4076
2102378078
(856) 725-5801

Aktualno¶ci

 

Index contents

 
603-906-4682
 

Badania Laboratoryjne

405-687-2487

Promocja Zdrowia

818-270-0904

Laboratorium Mikrobiologiczne

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

Szczepienia Podró¿nych

925-461-3264

DOPALACZE

Dy¿ury Grzyboznawców

well-browed

Badanie Wody - Laboratoria

Meldunki Epidemiologiczne

Cennik Badañ

731-445-8087

Zamówienia Publiczne

Oferty Pracy w WSSE

 
 
URZ¡D PAÑSTWOWA ISPEKCJA SANITARNA
- KIEROWNICTWO
- MISJA
- AKTUALNO¦CI
- ORGANIZACJA URZÊDU
- KARIERA
- 207-742-0296
- G£ÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
- PWIS
- MAPA STRONY
- POLITYKA PRYWATNO¦CI
- BIP