English
Sisenenud ettevõtjate arv: 0
Sisenenud menetlejate arv: 0

Uuendatud majandustegevuse register (MTR)

  1. – 4. juulini toimub andmete ülekandmine uuendatud MTRi seoses
majandustegevuse  seadustiku üldosa
seaduse jõustumisega. 

Alates 5. juulist on
võimalik kasutada uuendatud MTRi teenuseid täies ulatuses.

Enne
1. juulit kehtinud registreeringute ja tegevuslubade andmeid on kõigil
kasutajatel võimalik vaadata otsingute kaudu.

MTRi üldine ja tehniline
lisainfo register@mkm.ee

 

Täiendav info – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel:

3256677540

  

 

Majandustegevuse register

MTR

Majandustegevuse registris registreeritakse ettevõtjaid, kes tegutsevad erinõuetega tegevusaladel.
Erinõudega tegevusala on majandustegevuse valdkond, millel tegutsemiseks on seaduse alusel vajalik majandustegevuse registri registreeringu või tegevusloa olemasolu.


Majandustegevuse registri seadus


EU