VÍTEJTE VE FIRMÌ DUPR CZ s.r.o.

Jsme obchodní spoleènost s mnohaletými zkušenostmi, zabívající se dodávkami kompletního sortimentu hutního materiálu zákazníkùm. Prodejem náøadí a nástrojù pro profesionály od pøedních nìmeckých a italských výrobcù. Prodejem plotù (PVC, pozink)a veškerého plotové pøíslušenství a doplòkù.

Nᚠsortiment je rozsáhlý, Vaše poptávky a dotazy posílejte na e-mail: poptavka@dupr.cz. Vaši poptávku zpracujeme v co nejkratším termínu a obratem Vám zašleme cenovou nabídku. Nebo nás navšivte v prodejnì v Kromìøíži.

DUPR CZ s.r.o.
  • Hledáte strategického obchodního partnera, dodavatele, který bude vyhovovat Vašim požadavkùm v rámci ceny, termínù dodání, zákaznického servisu a pøíjemného jednání.
  • Jsme pøipraveni Vám ochotnì poradit v pøípadì jakéhokoliv dotazu a vyjít Vašim požadavkùm maximálnì vstøíc.

CO OD NÁS MَETE OÈEKÁVAT?

- Profesionální pøístup ze strany našich obchodních zástupcù
- Odborné znalosti nezbytné ke kladnému vyøízení zakázky
- Spolehlivost a korektní jednání vycházející z filozofie naší firmy
- Rychle a pøehlednì zpracovanou cenovou nabídku

KONTAKTY

DUPR CZ s.r.o.
Chelèického 1656
767 01 Kromìøíž


Prodejna:
Tel. +420 777 314 786
E-mail: poptavka@dupr.cz

310-327-9184 PENTAX  (631) 554-9941 KEIL  CODAFLEX  SIT  ZEC  (709) 785-6302 KRESS  AUTOSOL