Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie

lb

(434) 448-4989

Powiat bialski otrzymał blisko 9 mln zł na scalenie gruntów w gminie.

tomaszow

hispidulate

Po kilkudziesięciu latach przerwy Powiat Tomaszowski ponownie rozpoczął scalenia gruntów. Proces scaleniowy dotyczy wsi Siemierz, gmina Rachanie.